MÁNG PHẢN QUANG ÂM 60120 3B

Mã sản phẩm
Điện áp
Kích thước
Loại Bóng
Chóa
Chất liệu Thân
Thương hiệu
Bảo hành
: MA 60120×3
: 220V 50Hz
: 600*1200*70mm
: LED T8 1.2M*3
: Phủ gương Bóng
: Thép STD
: VPLED
: 24 tháng