MÁNG PHẢN QUANG NỔI 30120 2B

Mã sản phẩm
Điện áp
Kích thước
Loại Bóng
Chóa
Chất liệu Thân
Thương hiệu
Bảo hành
: MN 30120×2
: 220V 50Hz
: 1200*300*70mm
: LED T8 1.2M*2
: Phủ gương Bóng
: Thép STD
: VPLED
: 24 tháng