Là dòng sản phẩm ốp nổi cao cấp nhất được phát triển bởi VPLED

-50%

ỐP NỔI CAO CẤP Y/F01

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN F01-8W

114.000 
-50%

ỐP NỔI CAO CẤP Y/F01

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN F01-12W

157.000 
-50%

ỐP NỔI CAO CẤP Y/F01

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN F01-20W

234.000 
-50%

ỐP NỔI CAO CẤP Y/F01

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN F01-24W

334.000 
-50%

ỐP NỔI CAO CẤP Y/F01

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN F01-18W3M

264.000 
-50%

ỐP NỔI CAO CẤP Y/F01

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN F01-24W3M

370.000 
-50%

ỐP NỔI CAO CẤP Y/F01

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN Y01-24W3M

340.000 
-50%

ỐP NỔI CAO CẤP Y/F01

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN Y01-18W3M

245.000 
-50%

ỐP NỔI CAO CẤP Y/F01

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN Y01-7W

110.000 
-50%

ỐP NỔI CAO CẤP Y/F01

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN Y01-12W

150.000 
-50%

ỐP NỔI CAO CẤP Y/F01

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN Y01-24W

318.000 
-50%

ỐP NỔI CAO CẤP Y/F01

ĐÈN ỐP NỔI TRẦN Y01-18W

219.000