Máng tuýp T8 là bộ phận giá đỡ cho các loại đèn tuýp led T8. VPLED cung cấp nhiều dòng máng dân dụng và công nghiệp. Đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu lắp đặt cho mọi công trình.

-50%

MÁNG TUÝP T8

MÁNG ĐƠN M53-0.6

33.000 
-50%

MÁNG TUÝP T8

MÁNG ĐƠN M53-1.2

33.000 
-50%

MÁNG TUÝP T8

MÁNG ĐƠN M51-0.6

36.000 
-50%

MÁNG TUÝP T8

MÁNG ĐƠN M51-1.2

44.000 
-50%
55.000 
-50%
100.000 
-50%
108.000 
-50%
120.000 
-50%
140.000