MÁNG ĐƠN M53-1.2

33.000 

Mã sản phẩm
Kích thước máng
Đui
Điện áp
Thương hiệu
Bảo hành
M53-1.2
1210*32*16mm
: PC gập
: 220V
: VP LED
: 12 tháng