MÁNG TUÝP LED T8 ĐÔI M56

55.000 

Mã sản phẩm
Kích thước máng
Đui
Điện áp
Thương hiệu
Bảo hành
M56-1.2
1210*42*20mm
: PC Gài
: 220V
: VP LED
: 12 tháng